W związku z uruchamianiem kolejnych form zajęć opiekuńczo-dydaktycznych poniżej załączony został harmonogram. przypominamy, że od dnia 25 maja rozpoczynają się konsultacje dla klasy ósmej oraz zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla klas I-III. Od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich pozostałych klas II etapu edukacyjnego. Jednocześnie przypominam o dobrowolności tych zajęć oraz,że nie będzie organizacji dowozów uczniów do szkół. Rodzice uczniów zamierzających skorzystać z form oferowanych przez szkołę muszą podpisać oświadczenie załącznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz zapoznać się z procedurą umieszczoną w załączniku do zarządzenia.

Załączniki do pobrania: