W naszej szkole realizowany jest projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych”, w ramach projektu POKL przy udziale dotacji celowej budżetu państwa. Celem projektu jest przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie i przygotowanie do objęcia opieką przedszkolną coraz młodszych przedszkolaków. Wysokość dotacji w nasze placówce to kwota ponad 87 tys. złotych.

W ramach projektu zakupione zostaną min. meble, stoliki, krzesełka, zabawki, artykuły papiernicze i tablica multimedialna. Dodatkowo doposażona zostanie kuchnia, aby zapewnić dzieciom pożywienie oraz urządzenia zapewniające utrzymanie czystości . Zaplanowano także zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw.