W Szkole Podstawowej w Boguszewie funkcjonuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Koordynacją działań w tym zakresie zajmują się koordynatorzy:

dla klas 0-III – mgr Dorota Banaszkiewicz

dla klas IV-VI- mgr Marta Jaworska

Dodatkowo wsparcia udziela pedagog szkolny mgr Marta Kmiecik oraz logopeda mgr Hanna Dziubkowska.

Dyżury pedagoga szkolnego:

Piątek godz. 9.00-11.00

Logopeda:

Wtorek godz.13.10- 15.10