W Szkole Podstawowej w Boguszewie funkcjonuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Koordynacją działań w tym zakresie zajmują się wychowawcy klas:

klasa I- MałgorzataJadzińska

Klasa III- Hanna Pęksa

klasa IV- Marta Jaworska

klasa V- Katarzyna Matulewska

Klasa VI- Mirela Wójtowicz

Klasa VII- Małgorzata Kwiryng

Klasa VIII- Marek Barański

Dodatkowo wsparcia udziela pedagog szkolny mgr Marta Kmiecik, logopeda mgr Hanna Dziubkowska oraz psycholog.

Dyżury pedagoga szkolnego:

Piątek godz. 10.00-15.00

Logopeda:

Wtorek godz.12.15-14.15

Psycholog szkolny:

poniedziałek godz. 10.15- 12.15