Kreatywna Świetlica

Szkoła Podstawowa w Boguszewie dostała dofinansowanie w wysokości 5000 zł na realizację mikroprojektu „Kreatywna Świetlica”. Liderem grupy nieformalnej i jednocześnie koordynatorem projektu była nauczycielka mgr Marta Jaworska. W ramach projektu dzieci realizowały zajęcia świetlicowe w atrakcyjnej formie, wyzwalającej u nich kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, poznawały prawa fizyczne rządzące w codziennym życiu, twórczo i aktywnie spędzając czas pozalekcyjny. W projekcie uczestniczyło ponad 30 uczniów klas I-III. Dzieci realizowały program zgodnie ze swoimi uzdolnieniami i zainteresowaniami. Były zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, przyrodniczo-matematyczne, teatralne i zajęcia decoupagu.Każdy chętny znalazł coś dla siebie. Projekt zakończył się w czerwcu, a prace dzieci można było podziwiać podczas Festynu Rodzinnego 14 czerwca 2015 r.

Dziecko w świecie kultury i sztuki

W naszej szkole od  08.09.2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Dziecko w świecie kultury i sztuki” dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego projektu dzieci z klas I – III uczestniczą w zajęciach:

plastycznych – prowadzonych przez Dorotę Banaszkiewicz;
muzyczno – tanecznych – prowadzonych przez Mariolę Franek;
teatralno – czytelniczych – prowadzonych przez Izabelę Ostrowską.
Mali uczniowie chętnie biorą udział w tych zajęciach podczas których poprzez wspólną pracę i zabawę rozwijają posiadane przez siebie talenty artystyczne, kształtują swoje  predyspozycje i umiejętności kulturalne oraz uczą się  umiejętnie korzystać z dobrodziejstw kultury i cywilizacji.

Autor: Mariola Franek