Dyrektor szkoły:

mgr Hanna Pęksa
nauczyciel nauczania zintegrowanego, informatyki, oligofrenopedagog

Nauczyciele:

mgr Dorota Banaszkiewicz

nauczyciel nauczania zintegrowanego
i wychowania do życia w rodzinie

mgr Mariola Franek

nauczyciel nauczania zintegrowanego,
informatyki i muzyki

mgr Sylwia Knoff

nauczyciel nauczania zintegrowanego

 

mgr Katarzyna Matulewska

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Marta Jaworska

nauczyciel matematyki, fizyki, zajęć technicznych i olifrenopedagog

mgr Agnieszka Wolska

nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody

mgr Izabela Zdziarska

nauczyciel oddziału przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Kwiryng

nauczyciel języka polskiego

mgr Tomasz Piwowarski

nauczyciel historii

mgr Janina Śródka

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Martyna Łukaszewska

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Marek Barański

nauczyciel historii

mgr Iwona Murak

nauczyciel języka angielskiego

mgr Joanna Różańska

nauczyciel chemii, geografii

Ksiądz Wojciech Żuchowski

nauczyciel religii

mgr Dawid Okoński
nauczyciel muzyki

mgr Hanna Dziubkowska
nauczyciel logopeda

mgr Marta Kmiecik

pedagog szkolny

Izabela Ostrowska

nauczyciel świetlicy i bibliotekarz

Pracownicy szkoły:

Roman Feliks

pracownik obsługi

Urszula Średzińska

pracownik obsługi

Jolanta Domżalska

pracownik obsługi

Renata Radziszewska

pracownik obsługi