Dyrektor szkoły:

mgr Hanna Pęksa
nauczyciel nauczania zintegrowanego w klasie III, informatyki, oligofrenopedagog

Nauczyciele:

mgr Małgorzata Jadzińska

nauczyciel nauczania zintegrowanego w  klasie I
i wychowania przedszkolnego

mgr Kamil Lutostański

nauczyciel WDŻ 

mgr Katarzyna Matulewska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Marta Jaworska

nauczyciel matematyki, fizyki, zajęć technicznych

mgr Agnieszka Wolska

nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody

mgr Izabela Zdziarska

nauczyciel oddziału przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Kwiryng

nauczyciel języka polskiego

mgr Tomasz Piwowarski

nauczyciel historii

mgr Martyna Łukaszewska

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Mirela Wójtowicz

nauczyciel wspierający naukę ucznia,oligofrenopedagog, geografia

mgr Marek Barański

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Iwona Murak

nauczyciel języka polskiego- klasa VIII

mgr Joanna Różańska

nauczyciel chemii

mgr Joanna Witkowska

nauczyciel religii

mgr Dawid Okoński
nauczyciel muzyki

mgr Hanna Dziubkowska

nauczyciel logopeda

mgr Marta Kmiecik

pedagog szkolny

Izabela Ostrowska

nauczyciel świetlicy i bibliotekarz

mgr Katarzyna Sprawska

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Pracownicy szkoły:

Roman Feliks

pracownik obsługi

Urszula Średzińska

pracownik obsługi

Jolanta Domżalska

pracownik obsługi

 Anna Witkowska

opiekunka dziecięca w oddziale przedszkolnym