Dyrektor szkoły:

mgr Hanna Pęksa
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, oligofrenopedagog

Nauczyciele:

mgr Małgorzata Jadzińska

nauczyciel nauczania zintegrowanego w  klasie I
i wychowania przedszkolnego

mgr Józef Jakimiuk

nauczyciel fizyki

mgr Magdalena Czaplewska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Teresa Jakimiuk

nauczyciel matematyki

mgr Dorota Banaszkiewicz

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, WDŻ

mgr Adriana Kozłowska

nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Małgorzata Kwiryng

nauczyciel języka polskiego

mgr Tomasz Piwowarski

nauczyciel historii, techniki

mgr Anna Kurzyńska -Wiak

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Mirela Wójtowicz

pedagog specjalny, geografia, biologia

mgr Marek Barański

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Daria Maślanka

nauczyciel chemii

mgr Joanna Witkowska

nauczyciel religii, plastyki

mgr Dawid Okoński
nauczyciel muzyki

mgr Hanna Dziubkowska

nauczyciel logopeda

mgr Marta Kmiecik

pedagog szkolny

Izabela Ostrowska

nauczyciel świetlicy i bibliotekarz

mgr Katarzyna Sprawska

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Hanna Stypuła

psycholog szkolny

Pracownicy szkoły:

Roman Feliks

pracownik obsługi

Anna Witkowska

pracownik obsługi