Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  znajduje się we wsi Boguszewo. W 2012 roku obchodziła 100 – lecie swojego istnienia, gdyż została wybudowana w 1912 roku. Początkowo była to niemiecka szkoła dwuklasowa w której nauczali dwaj nauczyciele. Uczęszczały do niej dzieci z Boguszewa, które uczyły się w niej języka niemieckiego, matematyki, historii, geografii, przyrody, rysunków i śpiewu. Wraz z odzyskaniem wolności w 1918 r. szkoła niemiecka stała się szkołą polską. W języku polskim nauczano wówczas religii, a później stopniowo innych przedmiotów, tj.: języka polskiego, matematyki z geometrią, przyrody, geografii, historii, gimnastyki, a dziewczynki robótek ręcznych. Kierownikiem dwuklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej, do której chodziło około 60 do 80 dzieci, został nauczyciel Alojzy Firyn pochodzący z Galicji, a potem Jan Kreft.

W latach 1939-1945, polską szkołę zmieniono w niemiecką, a jej kierownikiem został Ludwik Esterlein. Uczęszczały do niej dzieci z rodzin niemieckich i Volksdeutschów.

W styczniu w 1945 roku  Boguszewo zostało wyzwolone spod okupacji Niemiec. W kwietniu tegoż roku, dzięki p. Osińskiej otwarto we wsi polską szkołę. Pierwszym jej kierownikiem stał się Józef Pańka, a w 1946 r. ponownie Edward Kreft.

Po wojnie w Boguszewie przybywało ludności, a więc i dzieci. W związku z tym w 1966 roku podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Wybudowano nowy pawilon szkolny i odtąd lekcje odbywały się również w nowym budynku.

W latach 1969 – 1991  kierownikiem szkoły była pani mgr Helena Bułgajewska.

W 1991 funkcję dyrektora objął pan mgr Piotr Banaszkiewicz.

Wówczas liczba dzieci uczęszczających do szkoły w Boguszewie wzrosła do około 150 osób. Szkoła stała się za mała dla takiej ilości dzieci i trzeba było znowu ją rozbudować. W 1992 roku z inicjatywy wójta gminy Gruta- Bożesława Tafelskiego oraz Rady Gminy rozpoczęto kolejną rozbudowę szkoły. Budowę wsparł powołany Komitet Rozbudowy Szkoły pod kierownictwem pana Grzegorza Franka. Z jego pomocą oraz przy wsparciu Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Mełnie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gołębiewku, Cukrowni w Mełnie, a także mieszkańców wsi Boguszewa, Mełna, Gołębiewka i Kitnowa rozbudowano szkołę, a w 1998 roku oddano także do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną.

W 2005 roku z inicjatywy dyrektora Piotra Banaszkiewicza, kadry pedagogicznej i pracowników szkoły, Szkoła Podstawowa w Boguszewie, otrzymała imię wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II oraz własny sztandar z jego wizerunkiem ufundowanym przez mieszkańców wsi Boguszewa, Mełna, Gołębiewka i Kitnowa oraz wielu innych sponsorów. Przed budynkiem szkoły  postawiono głaz upamiętniający postać wielkiego Polaka Jana Pawła II, który jest patronem tej szkoły.

W 2007 roku dyrektor Piotr Banaszkiewicz odszedł na emeryturę, a funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie powierzono  pani mgr Aldonie Szczapińskiej.

W roku 2011 panią Aldonę zastąpiła pani Agnieszka Wolska- dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego i przyrody w szkole.

Od września 2012  roku dyrektorem szkoły jest pani Hanna Pęksa.

Autor: Mariola Franek