Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową zgodnie z potrzebami rodziców w tym zakresie.

Podstawą objęcia dziecka opieką świetlicową jest wypełnienie przez rodzica wniosku. Opiekę pełnią nauczyciele Szkoły Podstawowej w Boguszewie. W tym czasie organizowane są zajęcia tematyczne, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe.

Załączniki do pobrania: