Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie to szkoła ośmioklasowa.

Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci od trzeciego  do szóstego roku życia.

Szkoła jest placówką świetnie wyposażoną, z dobrymi warunkami lokalowymi i nowoczesną infrastrukturą. Przy placówce istnieje sala gimnastyczna, boisko, pracownia komputerowa, biblioteka szkolna oraz dobrze wyposażone place zabaw dla najmłodszych.

Dzięki udziałowi w projektach zewnętrznych szkoła doposażona jest w 6 tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem, które wzbogacają proces lekcyjny.

Uczniowie mają do wyboru liczne formy rozwijania swoich zainteresowań między innymi:

  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia sportowe
  • zajęcia koła teatralnego
Przy szkole działa drużyna zuchowa „Radosne Skrzaty” oraz Uczniowski Klub Sportowy Boguszewo z sekcją piłki nożnej. Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski wraz z sekcją wolontariacką pod opieką Pani Małgorzaty Kwiryng oraz Pani Izabeli Ostrowskiej.
Dodatkowo dla uczniów z problemami w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze i kompensacyjno-korekcyjne.
W szkole zatrudniony jest pedagog, którego zadaniem jest wspomaganie uczniów, rodziców w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.
Dodatkowo prowadzone są zajęcia z logopedą i zajęcia z rytmiki.