Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziału przedszkolnego.

Komisja rekrutacyjna przy Szkole Podstawowej w Boguszewie informuje, że do oddziału przedszkolnego na rok 2021/2022 zostały przyjęte następujące dzieci:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

1.

 

ZOFIA MASNY

2.

 

JULIA WRÓTNIAK

3.

 

KINGA RAFALSKA

4.

 

RADOSŁAW MIĄSKO

5.

 

BLANKA ŚLIWIŃSKA

6.

OSKAR          MELKOWSKI

 

7.

 

JAN SOCHACKI

  8.

 

FRANCISZEK WNĘK

9.

 

URSZULA PIOTROWSKA

10.

KORNELIA

TRELA

11.

 

ANNA MASNY

12.

FRANCISZEK URBAN

 

13.

URSZULA JADZIŃSKA

 

14.

KLARA ŚLIWIŃSKA

 

15.

ALICJA ZGARDOWSKA

 

16.

MACIEJ         PIÓRKOWSKI

 

17.

KAJETAN FELSKE

 

18.

 

OLIWIER MELKOWSKI

19.

CEZARY KERNER

 

20.

 

HELENA SZYMAŃSKA

21.

 

ANTONINA ŁUGIEWICZ

22.

 

BOŻENA ALEKSANDROWICZ

23.

 

OLIWIA MATUSZEWSKA

24.

KONRAD ŚLIWIŃSKI

25.

MARTA PIOTROWSKA

KLASA I

1.      

 Chyła Jan

2.      

Florkiewicz Dominik

3.      

Gąsiorowski Adam

4.      

Jasińska Joanna

5.      

Miąsko Natalia

6.      

Urban Natasza

7.      

Wnęk Agata

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy samych cudownych chwil w naszej szkole!

Zapisy do klasy I oraz oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszewie informuje, że rozpoczęto nabór do klasy I oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Poniżej do pobrania karty zgłoszeniowe. Szczegółowe informacje w zakładce – Rekrutacja. Dzieci z oddziału przedszkolnego realizujące już naukę w oddziale przedszkolnym zgłaszamy jako kontynuację nauki. Dzieci aplikujące do oddziału przedszkolnego oraz klasy I – wypełniamy stosowny wniosek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych- klauzulę RODO. Z uwagi na ograniczony czas aplikacji oraz ograniczoną ilość miejsc prosimy o składanie wniosków jak najszybciej.

Dane kontaktowe:

tel. 564684329, 606200926

email: spboguszewo@gmail.com

 

Zajęcia szkolne po feriach

Zgodnie z decyzją rządu klasy II i III wznawiają zajęcia stacjonarne. Zajęcia odbywać się będą według ustalonego wcześniej planu, z zachowaniem najwyższych z możliwych do realizacji wytycznych MEN, MZ oraz GIS. Z uwagi na realizację części zajęć w trybie łączonym obu klas nie przewidujemy izolacji obu klas od siebie. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki, albowiem przebywanie w części wspólnej szkoły( korytarze, biblioteka) oraz w autobusie wiąże się z używaniem tego typu ochrony. Mam nadzieję, ze wreszcie wejdziemy w miarę “normalny” tryb życia szkoły. Do zobaczenia klaso II i III już w poniedziałek!

Przypominam także o konsultacjach dla klasy VIII – bez zmian.

Logopedia na terenie szkoły wtorki 12-14.

Zajęcia rewalidacyjne wg planu.

Poniżej zamieszczam Wytyczne MEN, MZ i GIS oraz zasady organizacji zajęć.

Procedury bezpieczeństwa

Poniżej załączone są wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Boguszewie.

Wykaz programów i podręczników w roku szkolnym 2020/2021

W załączniku zamieszczono wykaz programów i podręczników dla poszczególnych klas. Część żółta to podręczniki.  Informujemy, że uczniowie zostaną zaopatrzeni w książki w pierwszych dniach nauki. Zakupu wymagają jedynie podręczniki do religii oraz języka mniejszości narodowej i tylko część “Ich und Du”.

Drodzy Absolwenci 2020!

Znamy już wyniki egzaminu ośmioklasisty i znamy już wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy Wam zarówno wyników, jak i tego, że wszyscy dostaliście się do swoich wymarzonych placówek. No cóż, będziemy za Wami tęsknić i często Was wspominać. Życzymy wszystkim, aby te nowe szkoły przyjęły Was ciepło i abyście znaleźli tam wiedzę i umiejętności, które pozwolą na dalsze sukcesy w Waszym życiu. Realizujcie swoje plany, sięgajcie dalej, wyżej, mocniej! Pamiętajcie, możecie wiele – cały świat jest do Waszej dyspozycji. A my mocno trzymamy kciuki, aby Wasze marzenia się zrealizowały. Powodzenia!

Uwaga! Zmiana organizacji zajęć!

Z uwagi na organizację egzaminu ośmioklasisty w dniach od 16 czerwca do 18 czerwca wszystkie zajęcia dodatkowe -zarówno online jak i stacjonarne zostają odwołane! Zajęcia wznawiamy z dniem 19 czerca.

Organizacja dowozu na egzamin ośmioklasisty

Osoby chętne z klasy ósmej do dowozu na egzamin do szkoły proszone są o zgłoszenie tego dyrektorowi szkoły. Taki dowóz zorganizuje Urząd Gminy Gruta po wcześniejszym uzgodnieniu.

Konsultacje w szkole

W związku z uruchamianiem kolejnych form zajęć opiekuńczo-dydaktycznych poniżej załączony został harmonogram. przypominamy, że od dnia 25 maja rozpoczynają się konsultacje dla klasy ósmej oraz zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla klas I-III. Od 1 czerwca konsultacje dla wszystkich pozostałych klas II etapu edukacyjnego. Jednocześnie przypominam o dobrowolności tych zajęć oraz,że nie będzie organizacji dowozów uczniów do szkół. Rodzice uczniów zamierzających skorzystać z form oferowanych przez szkołę muszą podpisać oświadczenie załącznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz zapoznać się z procedurą umieszczoną w załączniku do zarządzenia.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z sukcesywnym rozluźnianiem dyscypliny pandemicznej i stopniowym uruchamianiem szkół informuję o głównych kierunkach zmian. Na dole pod artykułem znajdują się wytyczne MEN w tej sprawie. jakie uzgodnienia zapadną w naszej szkole, szerzej poinformuję o tym w piątek po zestawieniu ankiet skierowanych do Państwa. Miło mi, że uznajecie Państwo przyjęty przez nas system zdalnego nauczania jako skuteczny, jednak dostosowując się do nakazów Ministerstwa Edukacji Narodowej pewne zajęcia uruchamiamy. Poniżej harmonogram planowanych zmian. Uruchomienie zajęć uzależnione jednak jest od:

  • zapotrzebowania na daną formę
  • zgody rodziców na wysłanie dziecka
  • możliwości zapewnienia przez szkołę odpowiedniej higieny i warunków zgodnych z przepisami.

Informujemy jednocześnie, że zorganizowany będzie dowóz dzieci na wybrane zajęcia, jednak po oświadczeniu rodziców, iż z takich form będzie korzystać. Większość informacji już pozyskaliśmy, jednak nie wszyscy się wypowiedzieli, stąd prośba, aby jak najszybciej poinformować nas o Państwa decyzji. Głownie dotyczy to oddziału przedszkolnego i klas I-III.

W razie pytań proszę o tel. 6060200926 lub wiadomość email poprzez dziennik elektroniczny lub spboguszewo@gmail.com.

od 18 maja

Dopuszczalna jest też realizacja zajęć:

  • rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

dla dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zorganizowanie tych zajęć nie jest obligatoryjne. Jeżeli dyrektor chce je jednak zrealizować, wówczas musi to uzgodnić z organem prowadzącym i uzyskać zgodę rodziców poszczególnych dzieci.

od 25 maja

Od tego dnia w szkołach prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jednocześnie możliwe będzie zorganizowanie zajęć dydaktycznych dla klas I-III:

  • w ramach dotychczasowego kształcenia na odległość,
  • stacjonarnie

Decyzję w tym względzie, a także w zakresie szczegółowego sposobu sprawowania opieki mają podejmować dyrektorzy szkół uwzględniając:

  • warunki epidemiczne panujące na terenie gminy, w której szkoła się znajduje,
  • możliwość spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzice nie muszą wyrazić zgody na posłanie uczniów do szkoły, pomimo iż podjęta zostanie decyzja o uruchomieniu zajęć dydaktycznych.

Także od tego dnia możliwe będzie uruchomienie oddziału przedszkolnego.

od 25 maja

Wprowadzona zostanie też możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji na terenie szkoły:

  • indywidualnych,
  • w małych grupach.

Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły.

Otwarte także biblioteki szkolne.

od 1 czerwca Konsultacje dla uczniów klas IV-VII