PLAN LEKCJI KLAS IV – VIII

 

KLASA IV

 

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35 Historia  j. mniejsz.
niemieckiej
j. angielski przyroda matematyka
2 8.45-9.30 j. polski  j. mniejsz.
niemieckiej
matematyka  j. mniejsz.
niemieckiej
j. angielski
3 9.45-10.30 matematyka matematyka wf plastyka j. polski
4 10.40-11.25 technika j. polski j. polski wf wf
5 11.40-12.25 wf j. angielski informatyka  Religia godz. wychowawcza
6 12.35-13.20 muzyka Religia przyroda WDŻ
7 13.30-14.15 Rew. M.K. Rew. M. K. j. polski
8 14.20-15.05 Świetlica Programowanie

KLASA V

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35  j. mniejsz.
niemieckiej
 w.f.  j. polski  historia j. polski
2 8.45-9.30  j. mniejsz.
niemieckiej
j.polski j. angielski plastyka w.f.
3 9.45-10.30 wf religia biologia matematyka j. angielski
4 10.40-11.25 j. polski j. angielski j. mniejsz.
niemieckiej
j. polski matematyka
5 11.40-12.25 informatyka WDŻ godz. wychowawcza w.f. technika
6 12.35-13.20 historia matematyka matematyka  religia Hist. i kult.
7 13.30-14.15 muzyka LOG  Wyr. matematyka geografia
8 14.20-15.05 Świetlica

KLASA VI

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35  j. mniejsz.
niemieckiej
 w.f.  matematyka  matematyka historia
2 8.45-9.30  j. mniejsz.
niemieckiej
matematyka j. polski przyroda w.f.
3 9.45-10.30 wf religia j. polski j. polski matematyka
4 10.40-11.25 informatyka plastyka j. mniejsz.
niemieckiej
godz. wychowawcza j. angielski
5 11.40-12.25 muzyka j. polski przyroda w.f. j. polski
6 12.35-13.20 j. polski j.angielski j. angielski  religia technika
7 13.30-14.15 historia LOG/REW K.P. przyroda  Wyr. matematyka świetlica
8 14.20-15.05 świetlica REW. K.P.

KLASA VII

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35  j. angielski  matematyka  geografia  j. polski religia
2 8.45-9.30 matematyka religia biologia j. polski j. polski
3 9.45-10.30 j. niemiecki j. polski j. niemiecki w. f. w. f.
4 10.40-11.25 w. f. plastyka matematyka godz. wychowawcza informatyka
5 11.40-12.25 muzyka historia j. polski matematyka w. f.
6 12.35-13.20 fizyka REW. K.N. chemia  historia geografia
7 13.30-14.15 chemia j. angielski  j. angielski fizyka
8 14.20-15.05 Wyr. matematyka biologia REW. K.N.

KLASA VIII

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35  matematyka j. polski  biologia  j. niemiecki religia
2 8.45-9.30  j. angielski religia geografia matematyka matematyka
3 9.45-10.30 j. polski j. niemiecki fizyka w. f. w. f.
4 10.40-11.25 w. f. matematyka EDB informatyka j. polski
5 11.40-12.25 fizyka ABSOL. MAT. chemia ABSOL. J.Pol. w. f.
6 12.35-13.20 chemia WOS j. angielski  j. polski godz. wych.
7 13.30-14.15 j. polski historia Wyr. mat.  WOS j. angielski
8 14.20-15.05 świetlica świetlica historia