Jak co roku włączyliśmy się w ogólnoświatowy ruch ekologiczny -Sprzątanie Świata. Mamy nadzieję, że czas poświęcony zbieraniu śmieci nie jest czasem straconymi i coraz większa świadomość ochrony przyrody jest utrwalona u naszych uczniów.