Urząd Gminy informuje, że zmieniła się godzina odjazdu autobusu porannego. Odjazd z pierwszego przystanku o godzinie 7.00, czyli 10 minut wcześniej. Kolejne przystanki analogicznie 10 minut wcześniej. Miejmy nadzieję, że to tylko tymczasowe. Ponieważ informacja spłynęła po godzinie 14 proszę o poinformowanie sąsiadów, szczególnie uczniów klasy I, ponieważ nie wszystkich rodziców mam w systemie edziennika.