„Kamienie Pamięci” to projekt edukacyjny IPN. W tegorocznej – X edycji poświęconej ruchowi harcerskiemu wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi kolegami ze szkoły w Grucie. Efektem swojej półrocznej pracy 14 marca podzielili się z mieszkańcami gminy, efektem swojej półrocznej pracy na zrealizowanym przez siebie spotkaniu z historią najnowszą Polski. Uczestniczyli w nim mieszkańcy gminy Gruta oraz Piotr Dyś przewodniczący Rady Gminy Gruta i Piotr Tarnowski – dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Rozpoczęło się ono o godz. 17.00 wystąpieniem dr Danuty Drywy z Muzeum Stutthof, która przybliżyła zebranym w hali sportowej gościom historię harcerstwa na Pomorzu. Po tym wstępie wprowadzającym w tematykę spotkania, zaprezentowali się nasi uczniowie: Alina Rafalska i Oliwia Chojnowska wspomagane przez Nikodema Worytko z Gruty. Przedstawili oni historię harcmistrza Czesława Porożyńskiego prezentując foto komiks o członku Szarych Szeregów, który zginął w czasie Marszu Śmierci zorganizowanym przez władze niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Opowiadając losy rodziny Porożyńskiech uczniowie nie mogli pominąć innego członka Szarych Szeregów – Benedykta Porożyńskiego, o którym opowiedziała Oliwia Chojnowska, która jednocześnie zaprosiła do lektury poświęconej jemu szkolnej gazetki. Spotkanie dopełniała wystawa „Zawsze wierni” poświęcona Polakom, którzy zamieszkiwali Wolne Miasto Gdańsk. Dla miłośników militariów organizatorzy spotkania:Tomasz Piwowarski i Małgorzata Kwiryng przygotowali wystawę broni, na której znalazły się m.in. pistolety vis, parabellum czy karabin mauser. Wszyscy pasjonaci mogli obejrzeć i dotknąć broni i uzyskać odpowiedzi na pytania, na które niestrudzenie odpowiadali członkowie Stowarzyszenia Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej. Spotkanie z historią zakończył krótki koncert piosenki harcerskiej w wykonaniu II Szczepu Wicki pod przewodnictwem druha Piotra Jezierskiego. Po jego zakończeniu wszyscy uczestnicy spotkania mogli przy kawie i ciastku wymienić się wrażeniami na temat zaprezentowanego komiksu i gazety poświęconej braciom Porożyńskim.