W ramach programu „GAZ – SYSTEM dla Edukacji” skierowanym do szkół podstawowych i zespołów szkół z województw, w których Spółka Gas-System posiada sieci przesyłowe, gmina Gruta otrzymała dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu, gmina Gruta zakupi nowy sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Gruta!