Dzieci pięknie zaprezentowały swoje zdolności recytatorskich.Celem konkursu było:zachęcanie do występów na scenie, prezentacja umiejętności dzieci a także rozwijanie wrażliwości artystycznej (teatralnej i literackiej). Zadaniem uczestników konkursu była prezentacja utworu z literatury dziecięcej o tematyce wiosennej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu odwagi w pokonywaniu nieśmiałości a przede wszystkim pięknej prezentacji utworów.
Dziękuję wszystkim rodzicom za przygotowanie swoich pociech do konkursu.👏