21 września uczestniczyliśmy w imprezie historycznej Dni Twierdzy Grudziądz.
Na Błoniach Nadwiślańskich zorganizowano otwarty obóz, gdzie można było zobaczyć 8 grup rekonstrukcyjnych, umundurowania i uzbrojenia, pokazy musztry, szpital polowy oraz codzienne życie okresu napoleońskiego. Wiele szczęśliwych chwil dostarczała XIX wieczna budka fotograficzna i gra w bule. Na pewno zapamiętam bitwę o Bramę Wodną. Huk armat, strzały z karabinów i wielki dym – to wszystko robiło wrażenie…
Warto było zobaczyć to niezwykłe widowisko historyczne.
Udział w takim wydarzeniu to najlepsza lekcja historii…