Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie informuje, że w tutejszej szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci 3 – 6 letnich. Trwają właśnie zapisy na rok szkolny 2019/2020.

Oferta obejmuje:

– realizacje podstawy programowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania;

-realizacja projektów edukacyjnych

– atrakcyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze pod opieką doświadczonego wychowawcy,

-zajęcia z pedagogiem, psychologiem, logopedą

-zajęcia pozalekcyjne zgodne z uzdolnieniami uczniów;

-świetlica szkolna dostosowana do potrzeb rodziców;

-zajęcia sportowe ( Szkolne Koło Sportowe, Uczniowski Klub Sportowy).