Pierwszego września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Na uroczystość przybyli goście, w tym Pani Sabina Kamińska, uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pani dyrektor Hanna Pęksa serdecznie wszystkich powitała, a szczególne słowa skierowała do najmłodszych uczniów. Po inauguracji nowego roku szkolnego uczniowie spotkali się z wychowawcami klas.
W nowym roku szkolnym życzymy sobie nauki w budynku szkoły, a nie zdalnej, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach poprzedniego roku szkolnego.
Dziękujemy uczniom: Agacie, Marysi, Danusi, Amelce i Mikołajowi za tak fajne powitanie nowego roku szkolnego.