Biwak integracyjny w Bąkowie w ramach Projektu ,, Bądźmy razem -stwórzmy relacje od nowa”

W dniach 24 – 25 września uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie zrealizowali kolejne działanie w ramach Projektu Inicjuj z FIO 3.0  pt.,, Bądźmy razem-stwórzmy relacje od nowa” i gościli dwa dni  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Bąkowie.

Wyjazd miał na celu integrować młodzież, aby śmiało otwierała się na świat, poznawała nowych kolegów bez smartfonów-po prostu podwórko rządzi! I tak było w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Bąkowie. Mnóstwo zabawy na świeżym powietrzu, prawdziwe szaleństwo, kreatywność, ruch. Zajęcia miały w dużej mierze charakter zapoznawczy. Wieczorem odbył się grill i dyskoteka, która dostarczyła niesamowitych wrażeń.
Kochani Wychowankowie z Bąkowa, dziękuję w imieniu uczniów, że pokazaliście nam swój świat, że zadbaliście o to, żeby było nam dobrze.
Dziękuję również opiekunom z Placówki: Pani Dorocie i Panu Arkowi, którzy czuwali nad naszym bezpieczeństwem, a wspólną zabawą i rozmową umilali wszystkim czas.

Na szczególne podziękowania  i wyróżnienie zasługuje Pani Violetta Antkowska, dyrektor Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie oraz Pani Mireli Wójtowicz, która wprowadziła nas w nieznany nam świat i otworzyła oczy na to, co najważniejsze w życiu. Dziękujemy za zaproszenie i tak wspaniałą gościnę.

Ten wyjątkowy biwak  integracyjny, mam nadzieję, że dla każdego z uczestników odegrał ważną rolę i pokazał, co w życiu liczy się najbardziej.

Lider projektu Małgorzata Kwiryng

,,Bądźmy razem-stwórzmy relacje od nowa” Biwak integracyjny

W dn. 10 – 11. 09. bieżącego roku udało się zrealizować pierwsze planowane działanie z projektu pt. ,, Bądźmy razem – stwórzmy relacje od nowa”

W piątek i sobotę odbył się na terenie Szkoły Podstawowej w Boguszewie biwak integracyjny dla uczestników projektu. Zgodnie z Umową nr 2/2021/FIO 3.0/P realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO pod Patronem Stowarzyszenia Przyjaciele Boguszewa zostały zakupione namioty i śpiwory dla 20. uczestników projektu.
Na biwaku zapewniono dzieciom atrakcyjny program, który w sposób znaczący nie tylko wspierał rozwój intelektualny i fizyczny dzieci, proces rehabilitacji, ale także dawał możliwości relaksu i wypoczynku. Młodzi ludzie zaczęli spędzać ze sobą znacznie więcej czasu, rozmawiać i planować wspólne zabawy. Dzieci brały udział w wielu zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Oprócz typowych zajęć programowych przewidzianych do zrealizowania na obozie przeprowadzono cykl zajęć sportowych, gdzie propagowano sporty indywidualne i zbiorowe m.in.: biegi, spacery, piłkę nożną, siatkową, zabawę w chowanego, ringo, grę w dwa ognie, zbijanego i inne.
Ważnym celem obozu było zmniejszenie negatywnych skutków pandemii Covid-19 wśród dzieci i młodzieży spowodowanych długoterminową izolacją oraz nauczaniem zdalnym.

Organizowanie biwaku od podstaw, rozkładanie namiotów bardzo zbliżyło dzieci do siebie. Musiały pracować zespołowo, pomagać sobie, wspierać się itp.
Wspólne uczestnictwo w zaplanowanych zabawach pozwoliło stworzyć przyjazną i komfortową atmosferę wśród młodzieży.

Wspaniale spędzony czas!

Dziękuję Rodzicom za zorganizowanie ogniska. Sponsorom za przepyszną kiełbaskę, ziemniaki, pieczywo, słodycze. Podziękowanie kieruję również do wspaniałych Pań, które znalazły czas, aby sprawować opiekę nad dziećmi.


Lider projektu-Małgorzata Kwiryng

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

Zamieszczamy zarządzenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy wraz z terminarzem. Chętnych prosimy o zgłaszanie się. W załącznikach zgody dla kandydatów oraz oświadczenie rodziców. Wybory już 8 października 2021 roku!

Zarządzenie do publikacji

 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny!

Pierwszego września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Na uroczystość przybyli goście, w tym Pani Sabina Kamińska, uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pani dyrektor Hanna Pęksa serdecznie wszystkich powitała, a szczególne słowa skierowała do najmłodszych uczniów. Po inauguracji nowego roku szkolnego uczniowie spotkali się z wychowawcami klas.
W nowym roku szkolnym życzymy sobie nauki w budynku szkoły, a nie zdalnej, jak to miało miejsce w ostatnich miesiącach poprzedniego roku szkolnego.
Dziękujemy uczniom: Agacie, Marysi, Danusi, Amelce i Mikołajowi za tak fajne powitanie nowego roku szkolnego.

Programy do przedmiotu WDŻ

Informujemy, że przedmiot WDŻ jest przedmiotem nieobowiązkowym, tylko w wypadku złożenia deklaracji o rezygnacji z tego przedmiotu. W roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano następujący rozkład realizacji tych zajęć w klasach 4-8:

I semestr – klasy 4-5

II semestr klasy 6-8

w załącznikach znajdują się linki do programów dla każdej klasy, prosimy o rodziców o zapoznanie się z nimi.