Zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 11/2018/2019 dzień 23 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII- dzień ten odpracowano 11 listopada 2018 r. W tym dniu nie będzie lekcji, zapewniona jest jednak opieka świetlicowa dla uczniów. Kursują również autobusy – poranny i powrotny o godzinie 12.30. Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.