Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszewie informuje, że zaświadczenia o wynikach egzaminu  ośmioklasisty będą wydawane w dniu 09.07.2021 r. Odbiór zaświadczenia tylko osobiście.