Informujemy, że podręczniki do obowiązkowych przedmiotów w klasach I-VIII zostaną zakupione z rezerwy celowej. Dofinansowaniem nie są objęte podręczniki do religii oraz do języka mniejszości narodowej. te musicie Państwo zakupić samodzielnie. Wykaz podręczników do religii poniżej i zwracam uwagę, że w klasach I-III nastąpiła zmiana podręcznika!

Klasa I- „Żyjemy w świecie Bożym”-podręcznik, Wydawnictwo Jedność Kielce

klasa II – „Idziemy do Jezusa” – podręcznik, Wydawnictwo Jedność Kielce

Klasa III „Jezus jest z nami”- podręcznik+ćwiczenia, Wydawnictwo Jedność Kielce

W klasach 4-8 na chwilę obecną obowiązują tylko podręczniki:

klasa IV- „Jestem Chrześcijaninem”- wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

Klasa V- „Wierzę w Boga”- wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

klasa VI – „Wierzę w Kościół” – wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

Klasa VII – „Spotkanie ze Słowem”- wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

Klasa VIII – „Aby nie ustać w Drodze” – wydawnictwo Święty Wojciech Poznań

Podręczniki do nauki języka mniejszości podane zostaną w późniejszym czasie.