Egzaminy klasy VIII

W związku z egzaminem klasy VIII informuję, ze egzaminy odbędą się bez zakłóceń. Jednocześnie przypominam, że dni 15-17 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz zarządzeniem dyrektora szkoły. Po 17 kwietnia następuje przerwa świąteczna, która kończy się 23 kwietnia. Zajęcia szkolne zaczynają się 24 kwietnia 2019 r.