Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Bydgoszczy informuje o możliwości skorzystania z wyjazdu rehabilitacyjnego dla dzieci osób z ubezpieczeniem KRUS.Szczegóły informacji w załączniku:

Pismo Dyrektorzy Szkół Podstawowych