Klasa VII przygotowała projekt na „Dzień Języka Polskiego” pod kierunkiem nauczyciela  Pani Małgorzaty Kwiryng. Dzieci z klasy III objete zostały zabawami i grami utrwalającymi ortografię i gramatykę tego jakże pięknego języka. Chociaż nie były to łatwe zadania z pomocą starszych kolegów udało im się sprostać wymaganiom. A ileż zabawy było przy okazji, to mogą powiedzieć same dzieciaki.

Szkoła realizuje projekt „Wspomaganie szkół w zakresie kompetencji kluczowych ” i w ramach tego właśnie przedsięwzięcia realizowane będą projekty, gry dydaktyczne oraz inne inicjatywy wymyślone, zaplanowane i przeprowadzone przez samych uczniów. Pierwsza inicjatywa już za nami, w ocenie dzieci bardzo udana. Czekamy na inne! Brawa dla „siódmaków”!