6 marca odbył się w GCK w Grucie Przegląd Poezji „Złote Usta”. Szkołę
Podstawową w Boguszewie reprezentowały:
Klaudia Paprocka – kl. V
Alina Rafalska – kl. VI
Oliwia Chojnowska – kl. VII
Uczennice deklamowały pięknie wiersze, dostarczając wszystkim wielu wzruszeń. Do
dalszego etapu zakwalifikowały się dwie dziewczyny: Alina i Oliwia.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Powiatowym Przeglądzie Poezji ”Złote
Usta”, które odbędą się 15 marca w Łasinie.

Trzymamy kciuki!!!