W załączniku zamieszczono wykaz programów i podręczników dla poszczególnych klas. Część żółta to podręczniki.  Informujemy, że uczniowie zostaną zaopatrzeni w książki w pierwszych dniach nauki. Zakupu wymagają jedynie podręczniki do religii oraz języka mniejszości narodowej i tylko część „Ich und Du”.

Załączniki do pobrania: