Procedury bezpieczeństwa

Poniżej załączone są wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Boguszewie.