Rocznica urodzin Jana Pawła II

Dziś dla całej społeczności szkolnej ważny dzień. Wspominaliśmy 98 rocznicę urodzin naszego Patrona. Wielki człowiek, wielki polityk, cudowne dziecko Matki – Polski.Z duma nosimy jego imię i zawsze staramy się pamiętać o ideach, które były mu bliskie.

Karol Wojtyła urodził się 20 maja 1920 w Wadowicach, niedaleko Krakowa jako drugie z trójki dzieci Karola i Emilii Kaczorowskiej. Jego rodzeństwo dość szybko zmarło, wcześnie też osierociła go matka.

 

Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1938 roku, lecz przerwał je wybuch II wojny światowej.

Podczas okupacji hitlerowskiej pracował fizycznie, a pod koniec wojny zaczął się kształcić w podziemnym seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 z rąk kard. Adama Sapiehy w katedrze wawelskiej i wkrótce wyjechał na studia do Rzymu.

 

Po powrocie do kraju w 1948 był przez pół roku wikarym w wiejskiej parafii w Niegowici, potem w krakowskim kościele św. Floriana. Od 1954 pracował jako profesor akademicki na KUL-u , prowadził duszpasterstwo akademickie, razem ze studentami wyjeżdżał na spływy kajakowe i wyprawy w góry. Biskupem został 28 września 1958 r., a 13 stycznia 1964 r. papież Paweł VI mianował niespełna 44-letniego bp. Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim.

6 października 1978 na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie wybrało 58,5-letniego arcybiskupa krakowskiego 264. Biskupem Rzymu. Przyjął imię Jana Pawła II. Jego pontyfikat wstrząsnął Europą, w której zaszły wielkie zmiany polityczne. Wierny swoim zasadom, całkowicie oddany kościołowi nigdy nie zapomniał o Polsce, za którą tęsknił sprawując swoją posługę.

Jan Paweł II zmarł po długiej chorobie 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie.Już podczas jego pogrzebu wierni wołali „Santo subito”, ale dopiero 1 maja 2011 roku podczas uroczystej Mszy świętej na Placu św. Piotra w Rzymie nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II. Konsekwencją beatyfikacji była ogłoszona 27 kwietnia 2014 roku kanonizacja Jana Pawła II.