PLAN LEKCJI KLASY VI – VII

KLASA VI

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35 przyroda  j. mniejsz.
niemieckiej
przyroda j. polski matematyka
2 8.45-9.30 wf j. angielski j. polski matematyka j. angielski
3 9.45-10.30 plastyka j. polski wf j. angielski zaj. tech
4 10.40-11.25 religia wf wf godz. wych j. polski
5 11.40-12.25 matematyka matematyka zaj. komp j. polski historia
6 12.35-13.20 historia religia WDŻ  j. mniejsz.
niemieckiej
j. polski
7 13.30-14.15 hist. i kult. Niemiec przyroda  j. mniejsz.
niemieckiej
j. angielski
8 14.20-15.05

KLASA VII

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35  historia  chemia fizyka biologia historia
2 8.45-9.30 wf geografia religia religia matematyka
3 9.45-10.30 matematyka j. niemiecki wf j. polski j. polski
4 10.40-11.25 informatyka wf wf j. polski fizyka
5 11.40-12.25 j. polski j. polski j. niemiecki matematyka dor. zawod.
6 12.35-13.20 godz. wych matematyka biologia j. angielski
7 13.30-14.15  j. angielski muzyka geografia
8 14.20-15.05 j. angielski plastyka  chemia