ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II WIECZNIE ŻYWY W NASZYCH SERCACH

18 X 2018 r. cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przeżywała  40 – lecie pontyfikatu Patrona. Uczniowie, wspólnie z ks. Wojciechem Żuchowskim i Panią katechetką Joanną Witkowską, przygotowali apel, podczas którego  przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z życia naszego patrona. Nie zabrakło też ulubionych piosenek Papieża – Polaka, które wszyscy doskonale znają. Po uroczystości udaliśmy się pod pomnik, zapaliliśmy znicze i złożyliśmy kwiaty.

21 X 2018r.  w kościele  Św. Michała Archanioła w Linowie odbyła się uroczysta Msza Święta ku czci Św. Jana Pawła II . Uczniowie  naszej szkoły poprzez czynny udział w liturgii słowa udowodnili, że Jan Paweł II zajmuje w ich sercach wyjątkowe miejsce. Młodzież przepięknie uhonorowała pamięć  o Papieżu – Polaku, były wiersze, piosenki, przedstawienie i najważniejsze – MODLITWA – wszystko to, co Patron naszej szkoły tak kochał.