PLAN LEKCJI KLASY I-III

KLASA I

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35 Edukacja Wczesn. j. angielski j. mniejsz.
niemieckiej
Religia Edukacja Wczesn.
2 8.45-9.30 WF WF j. mniejsz.
niemieckiej
WF Edukacja Wczesn.
3 9.45-10.30 Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn. j. mniejsz.
niemieckiej
Edukacja Wczesn.
4 10.40-11.25 Edukacja Wczesn. informatyka Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn.
5 11.40-12.25 Edukacja Wczesn. Religia j. angielski Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn.
6 12.35-13.20 Zaj. artystyczne
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05

KLASA II

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35  WF Edukacja Wczesn.  j. mniejsz.
niemieckiej
WF Edukacja Wczesn.
2 8.45-9.30 Plastyka Edukacja Wczesn.   j. mniejsz.
niemieckiej
  Edukacja Wczesn.  Edukacja Wczesn.
3 9.45-10.30   Edukacja Wczesn.  j. angielski Edukacja Wczesn.   j. mniejsz.
niemieckiej
Edukacja Wczesn.
4 10.40-11.25  Muzyka  Religia WF  Religia Edukacja Wczesn.
5 11.40-12.25  Świetlica informatyka Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn.  j. angielski
6 12.35-13.20 Zaj. artystyczne Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn.
7 13.30-14.15 Zaj. wyrównawcze
8 14.20-15.05

KLASA III

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7.50-8.35 WF j. mniejsz.
niemieckiej
Edukacja Wczesn. WF. j. angielski
2 8.45-9.30 Plastyka  j. mniejsz.
niemieckiej
Edukacja Wczesn.  j. mniejsz.
niemieckiej
Edukacja Wczesn.
3 9.45-10.30 Informatyka Edukacja Wczesn. j. angielski Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn.
4 10.40-11.25 .Muzyka Religia. WF   Religia Edukacja Wczesn.
5 11.40-12.25 Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn. Świetlica Świetlica Edukacja Wczesn.
6 12.35-13.20 Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn. Edukacja Wczesn.
7 13.30-14.15
8 14.20-15.05