Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie są pełnoprawnymi uczniami. W dniu 15 października 2019 r. odbyło się pasowanie na ucznia. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Na ceremonię przybył Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski razem z Panią Renatą Kurkus. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a następnie przestąpili do egzaminu, który zdali na szóstkę. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał Pan Waldemar Kurkowski. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje oraz upominki. Zaproszeni goście wraz z dyrekcją i wychowawcą klasy w miłym nastroju udali się do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.