Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszewie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 następujące dzieci zostały przyjęte do klasy I:

1.    Gawron Zofia,
2.    Jadziński Jędrzej Rafał
3.    Ługiewicz Marcel Łukasz
4.    Majchrzak Dawid
5.    Matuszewski Filip Jakub
6.    Samol Wiktoria
7.    Szulc Mikołaj
8.    Tomaszewska Lena
9.    Trela Szymon