Niechaj czas wielkanocnej radości przyćmi wszystkie troski i zmartwienia oraz da siłę do pokonywania trudności życia codziennego,  niech natchnie wiosennym optymizmem i radością. Pogody ducha i niezapomnianych chwil przy wspólnym stole z rodziną

życzą

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły.